Vil du have ret eller resultater?

Beslutningskvalitet: Den hurtigste måde at øge vores ledelseskvalitet er at forbedre beslutningskvaliteten. Første skridt er at træffe færre, men bedre beslutninger. Det kræver faglighed og situationsforståelse. Næste skridt er vanskeligere, for her arbejder vores psykologi mod os, selv når vi ved, hvad vi burde gøre. Af Christian Ørsted, ledelsesrådgiver, forfatter og foredragsholder Hvis ikke du … Læs mere

Farlig forandringsledelse: Kan din ledelse kende forskel på en kat og en vaskemaskine?

Anti-skrøbelig ledelse: Moderne ledelse skaber svækkede, skrøbelige organisationer. I stedet for at gøre noget ved det, beskæftiger vi os alt for ofte med symptombehandling af demotiverede, stressede medarbejdere og utilfredse kunder. For at komme videre, bliver vi nødt til at flytte fokus til et nyt begreb: Anti-skrøbelig ledelse og skelnen mellem to typer organisationer: Kat … Læs mere

Psykologisk tryghed: Modgiften til livsfarlig ledelse.

Ledelse: Hvad er den vigtigste ledelseskompetence? Skabe en vision? Sætte retning? Være autentisk? Kommunikere godt? Involvere og vise tillid? I gamle dage handlede ledelse mest om lydighed: Kunsten at kunne få folk til at gøre, hvad de fik besked på. Siden overtog begrebet motivation hovedrollen. I stedet for lydighed skulle medarbejderne gøres entusiastiske og engagerede … Læs mere

Ledelseskommissionens teser er nyttesløs symptombehandling

Ledelse. Dårlig offentlig ledelse er et problem i milliardklassen. I stedet for at tage fat om årsagerne har regeringens ledelseskommission givet os 13 teser om god ledelse. De er sympatiske, men placerer det meste af ansvaret der, hvor presset er størst, og dermed der, hvor det vil ændre mindst: Hos den enkelte leder. Af Christian Ørsted, … Læs mere

Den nævenyttige myte om work-life balance

Ledelse: Når vi taler om work-life balance, gør vi folk, der arbejder meget, forkerte og overser det virkelige problem for dem, der har stress, nemlig balancen mellem ansvar og indflydelse på vores opgaver. Af Christian Ørsted, ledelsesrådgiver, forfatter og foredragsholder “Hvordan går det med din work-life balance?” Det er et nævenyttigt og irriterende spørgsmål. Det … Læs mere

Kan man lede forandringer ved at lukke munden på kritikere?

Ledelse: Vi er ved at miste vores innovationskraft. I stedet for at tale om forandringer, der er visionære, værdiskabende og innovative, er vi fanget i kortsigtede effektiviseringer og besparelser, der bare udskyder løsningen af reelle problemer. Af Christian Ørsted, ledelsesrådgiver, forfatter og foredragsholder Hver gang, der er en, som taler om disruption, er det enten … Læs mere

“I skal finde løsninger på at jeg er en dårlig leder” og andet sæsonbetinget 360-graders til spild af tid

Ledelse: Lederevaluering, 360-gradersanalyse eller trivselsundersøgelser. En gang om året kører et fast ritual i mange virksomheder. Der måles på ledere og arbejdsmiljø/klima ud fra devisen, at vi får det, vi måler på, men hvornår gør processen mere skade end gavn? Af Christian Ørsted, ledelsesrådgiver, forfatter og foredragsholder »Hvis vi skal lykkes sammen, har jeg brug for … Læs mere

Hvad “jeg vil have mere feedback” i virkeligheden er et tegn på.

Ledelse: Når folk efterspørger mere feedback, er det et symptom på et problem. Ikke problemet i sig selv. Problemet er dårlig ledelse. Symptombehandling i form af mere hovedløs feedback gør det kun værre. Af Christian Ørsted, ledelsesrådgiver, forfatter og foredragsholder Det er en klassiker i medarbejderundersøgelser: Ønsket om mere lederfeedback. Hvert år bliver det efterspurgt. … Læs mere